سامانه مدیریت طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- اخبار و رویدادها
بزودی امکان صدور و دریافت گواهی داوری طرح ها به صورت الکترونیکی در صفحه شخصی هر داور فراهم خواهد شد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/4 | 
بزودی هر یک از داوران گرامی می توانند با مراجعه به صفحه داوری خود و با استفاده از منوی پایین صفحه، گواهی داوری های خود را به زبان فارسی و به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
http://rds.thums.ac.ir/find.php?item=1.11.12.fa
برگشت به اصل مطلب