سامانه مدیریت طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- اخبار و رویدادها
گواهی نامه الکترونیکی داوری طرح های سامانه طرح های تحقیقاتی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۰ | 
داوران گرامی می توانند با ورود به پروفایل شخصی خود، از قسمت داوری طرح ها، گواهی نامه های داوری خود را به زبان فارسی دریافت نمایند. لازم به ذکر است که گواهی ها به دو صورت تفکیک شده بر اساس تاریخ و هم چنین به صورت یکجا قابل دریافت است. جهت دریافت گواهی نامه به زبان انگلیسی با واحد پژوهش (خانم جبل عاملی) تماس گرفته شود.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
http://rds.thums.ac.ir/find.php?item=1.11.13.fa
برگشت به اصل مطلب