سامانه مدیریت طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- اطلاعات تماس
شماره تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/14 | 
واحد پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :
آقای علی پوریوسف کارشناس طرحهای تحقیقاتی 05152242039
خانم زهرا جبل عاملی کارشناس سامانه طرحهای تحقیقاتی - مسئول کار بست نتایج و انتشار طرح های تحقیقاتی 05152242039
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
http://rds.thums.ac.ir/find.php?item=1.15.11.fa
برگشت به اصل مطلب